Vision, mission og værdier

Vores vision:

Aarhus Homosport skal være det foretrukne idrætsfælleskab blandt LGBT’ere, samt andre der er åbne overfor disse grupper.

 

Vores mission:

Aarhus Homosport skal tilbyde attraktive idrætstilbud, som appellere til alle LGBT’ere og andre der er åbne over for disse grupper.

Vores idrætstilbud skal give vores medlemmer et godt idrætsfælleskab, hvor de kan udvikle sig personligt og sportsligt, og som fremmer deres sundhed og trivsel igennem motion og socialt samvær.

 

Vores værdier:

  • Rummelighed og åbenhed
  • Fællesskab
  • Troværdighed

Rummelighed og åbenhed
Aarhus Homosport er en forening med et åbent sind. Der er plads til alle uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder, seksuel orientering mv.

Fællesskab
Både hos de enkelte sportsgrene, men også på tværs af sportsgrenene, ønsker Aarhus Homosport et stærkt idrætsligt og socialt fællesskab, hvor vi sammen udvikler os personligt og sportsligt.

Troværdighed og respekt
Vi tager ansvar og åbner et hvert samarbejde med forventningen om troværdighed og gensidig respekt fra alle parter.