Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks aktive foreningsmedlemmer. Vi mødes ca. seks gang om året, hvor der informeres og drøftes mange forskellige emner som f.eks. foreningens daglige drift, økonomi, arrangementer og andre aktiviteter.

Bestyrelsen afholder også workshops, hvor vi arbejder med foreningsrelevante temaer såsom frivillighed, idræt og foreningensudvikling mm.

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Mellem bestyrelsesmøderne varetager formanden i samarbejde med næstformanden foreningens daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vil i denne sæson prioritere arbejdsopgaver, der fremmer følgende:

 1. Flere medlemmer
 2. Arrangementer på tværs af sportsgrenene
 3. Åbenhed, initiativ og aktivitet på de enkelte sportsgrene

Hvis du har forslag til bestyrelsen er du altid velkommen til at kontakte os på info@aarhushomosport.dk.

Efter sidste generalforsamling er bestyrelsen følgende:

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Dennis Jung Møller (forperson)
 • Mikkel Møller Jakobsen (næstforperson)
 • Jan Lundshøj (kasserer)
 • Kjeld Kromand
 • Malene Tingmager
 • Birgitte Haahr
 • Claus Asgar Brandstrup

Suppleanter:

 • Suki West
 • Annemette Rasmussen